Pavel Čeněk
   Letecko-modelářský klub byl založen "kolem roku" 2000 z potřeby  nového letiště pro modeláře v okolí Českých Budějovic. Byla vybrána jedna z luk  mezi obcemi Babice a Lužice, (cca 1,5 km západně od Babic) poblíž Netolic. Celá tato oblast  je charakteristická  poměrně rozsáhlou, rovnou, zřetelně obdélníkovou plochou několika luk a polí, a je jakým si průsmykem mezi kopci z jihu a severu ležící na pomezí Blanského lesa. V 60-tých letech 20. stol. sloužila tato oblast jako záložní či nouzové letiště pro tehdejší vojenský útvar v Plané u Českých Budějovic. Koncem roku 2013 jsme museli přesunout udržovanou plochu více západně a nyní je o rozloze 110 x 20 m, orientována západ-východ.Nejbližší obydlí tvoří obec Lužice přibližně 1 km od letiště, čímž je umožněn relativně bezpečný provoz leteckých modelů při dodržení všech pravidel a hlavně je létání umocněno zdejší nádhernou krajinou. Na letišti máme i vybudované zázemí, které zabezpečuje útočiště i při náhlé nepřízni počasí a pro naše společenské chvíle.
Hubert Čurda,  † 2012
Robert Fišer
Václav Kolář
Václav Kolář mladší
Miroslav Laurenčík
Jaroslav Malec
Günther Proft
Aktualizace: 2023
Martin Košař
S úctou vzpomínáme
   V současné době (v roce 2019), má klub 22 registrovaných členů a také spoustu přátel modelářů, které letiště pravidelně navštěvují a to nejen z jihu čech. Na letišti býváme o víkendech a pokud je jen trochu letové počasí, téměř pravidelně zde probíhají aerovleky a to díky nemálu nadšeným větroňářům a hlavně díky "čestnému předsedovi" – Vlekaři, včetně jeho výkonné Vlečné. Klub pořádá min. dvakrát do roka pravidelné akce na které jsou zváni modeláři prakticky z celé republiky.
No a co neodmyslitelně v Babicích patří k nádherné krajině v širokém okolí, krásným modelům a dní plných létání … ? Dobrá zábava – a i na tu máme odborníky.

Letu zdar !
w w w . l m k - b a b i c e . c z
něco málo, o našem klubu psáno ...
Václav Bartoš
Stanislav Hovorka
Předseda klubu:  
Robert Fišer, telefon:  602 123 227
Martin Švarc
Jiří Novotný
Jaromír Pikart
kdo je v klubu ...? / kontakty
Zdeněk Drexler
27.11.2016
Václav Horváth
12.5.2022

Jiří Dovalil
Ondřej Houška